หนึ่งในประเด็นสำคัญในระบบสังคมทั่วโลกคือการเพิ่มความสามารถของหญิง กลูต้าแบบฉีด รวมทั้งบรรลุความเท่าเทียมทางเพศซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้สถานะทางด้านเศรษฐกิจของผู้หญิงดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนี้อย่างเป็นได้มีการริเริ่มโดยรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาหลายที่ มีการตรวจหลายคราโดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดหน้าที่ของสตรีในประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งสำหรับในการดึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนพบว่าการใช้พลังงานสตรียังคงมีน้อยมากในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้อยพัฒนาหลายประเทศ นอกเหนือจากนี้ยังสรุปได้ว่าเพศหญิงยังมีสถานที่ในสังคมที่พวกเขามีโอกาสน้อยมากสำหรับเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาสังคมของเคาน์ตี สิ่งนี้ดำเนินไปโดยไม่บอกว่าแม้ว่าจะมีสิทธิและสิทธิพิเศษหลายประการที่เสนอแนะให้สตรี แต่ก็มีหลายสาเหตุที่มีการละเมิดสิทธิเหล่านี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสังคมเห็นได้ชัดว่าตราบจนกระทั่งถึงเวลาที่สตรีได้รับอำนาจอย่างเต็มที่รวมทั้งเราบรรลุ กลูต้าแบบฉีด ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมหญิงจะไม่สามารถมีหน้าที่สำคัญในสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและการเมืองอย่างเหมาะสม


การเสริมพลังเป็นขั้นตอนด้านสังคมหลายมิติที่ช่วยทำให้บุคคลและชุมชนสำหรับการได้รับการควบคุมที่ปรารถนามากกว่าชีวิตของพวกเขา กระบวนการนี้สนับสนุนพลังที่ถูกในบุคคลที่พวกเขาจะใช้อย่างถูกต้องในชีวิตชุมชนและสังคมของพวกเขาสำหรับเพื่อการทำไปกับปัญหาต่างๆเมื่อการเสริมสร้างพลังอำนาจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกฐานะชุมชนสตรีแล้วนี่จะเรียกว่าการเสริมอำนาจของสตรี การเพิ่ม กลูต้าแบบฉีด ขีดความสามารถของสตรีสำหรับเพื่อการบรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอันดับที่หนึ่งในหลายประเทศทั้งโลก นี่เป็นความจริงที่เห็นได้ชัดว่าความไม่เสมอภาคทางเพศในประเทศกำลังปรับปรุงนั้นค่อนข้างร้ายแรงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ปรับปรุงแล้วหลายประเทศ

คำว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน” เกิดขึ้นเหตุเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเป็นการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับคำจำกัดความของการพัฒนา สิ่งนี้ถูกมองเห็นว่ามุมมองการพัฒนาค่อยๆแปรไปสู่จุดที่เรามองว่าเป็นการพัฒนาที่จีรังยั่งยืน จุดสนใจที่สำคัญของการพัฒนาในปี 1950 แล้วก็ 60 เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการผลิตรวมทั้งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 1970 การมุ่งเน้นไปที่ขอบเขตขนาดใหญ่ได้แปรไปสู่เรื่องความเท่าเทียมต่างๆได้แก่ผู้กระทำระจายรายได้รวมทั้งการพัฒนาสังคม การเพิ่มการรับทราบเกี่ยวกับช่องว่างขนาดใหญ่มากระหว่างคนยากจน กลูต้าแบบฉีด และคนมั่งคั่งยอดเยี่ยมในวาระสำคัญที่จำเป็นต้องปรับแก้ ในทศวรรษต่อมาโฟกัสได้เปลี่ยนไปอย่างมากเพื่อการคุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อมพร้อมกับวาระอื่นๆดังนั้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาที่มีความเข้าใจในการตอบสนองความต้องการของเวลาปัจจุบันโดยไม่สูญเสียความสามารถของคนรุ่นอนาคตในการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการของตัวเอง สรุปแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องการการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้านและครบวงจร


มีการศึกษาเล่าเรียน กลูต้าแบบฉีด หลายครั้งที่ทำให้เห็นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่มีการเสริมอำนาจของเพศหญิง การเสริมอำนาจของเพศหญิงจะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจการปกครองที่ดีการพัฒนาการเมืองรวมทั้งการพัฒนาสังคม


หญิงในชนบทหลายแห่งยังขาดจังหวะที่เหมาะสมสำหรับในการรับการฝึกอบรมที่เหมาะสมเทคโนโลยีที่ล้ำยุครวมทั้งการผลักดันทางด้านการเงิน นอกเหนือจากนั้น กลูต้าแบบฉีด สตรีส่วนมากในพื้นที่ต่างจังหวัดในประเทศกำลังปรับปรุงหลายแห่งไม่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาวิจัยที่เหมาะสมและทำให้สตรีไม่สามารถปรับปรุงชุดความสามารถของพวกเขาได้เสร็จสถานการณ์ทั้งผองกลุ่มนี้ทำให้สตรียังคงมีผู้สังเกตการณ์อยู่เฉยและไม่สามารถมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจโดยเหตุนี้การเน้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นการให้การเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่สตรีในมุมและประเทศ